Rangos díjat nyert a kínai lány a vízmin?ség el?mozdításáért

2021-01-07 10:47:03

?Milyen szín? a víz? Els?re ez egy olyan magától értet?d? kérdésnek t?nik, amelyre nem szokás válaszolni. Azonban amikor egy Pekingt?l 400 km-re fekv? falusi általános iskolában tettük fel ezt a kérdést, az ottani gyerekek olyan válaszokat adtak, minthogy a víz fehér, barna, vagy szürke. A kezemben tartok két vízmintát, az egyiket Pekingb?l vettük, a másikat pedig itt, a Gansu tartományi általános iskolából. Látható, hogy mennyire iszapos az itteni vízminta a cs?vezetékek ?regedése miatt, ám a helyi diákok mégis ilyen vizet isznak. Ha nem a helyszínen láttam volna a helyzetet, azt gondolnám, hogy ez egy t?lünk távol álló probléma” – mondta Ren Xiaoyuan, a 29 éves kínai k?rnyezetvéd?.

Ren a 2020-as ENSZ F?ld bajnoka ifjúsági díjának hét nyertese k?zé tartozik útt?r? innovációinak k?sz?nhet?en. Projektjének célja a vízmin?ség javítása a vidéki kínai területeken. A MyH2O digitális platformja segítségével ?szt?nzi a civilek szerepvállalását a vízmin?ség javítása és a tiszta vízhez való hozzáférés érdekében. Ren a világ minden tájáról származó fiatal tehetségek és lelkes aktivisták egyike, akiket az ENSZ az egyik legrangosabb kitüntetésével díjazott, amiért ?tleteikkel és megoldásaikkal hozzájárultak a k?rnyezet megóvásához.

Ren Xiaoyuan

Ren Xiaoyuan

?A MyH2O hálózata és platformja, amelyben Ren Xiaoyuan útt?r? szerepet játszik, a romló vízmin?ség kiváltó okaival foglalkozik, mik?zben védi a hátrányos helyzet? k?z?sségek vízkészleteit” – mondta Joakim Harlin, az ENSZ K?rnyezetvédelmi Programjának édesvízi vezet?je.

A Pekingben feln?tt Ren Xiaoyuant már gimnazistaként is érdekelték a k?rnyezeti kérdések, majd csatlakozott a Jane Goodall világhír? brit f?eml?skutató által alapított Roots and Shoots globális természetvédelmi egyesület iskolai klubjához, és nem sokkal kés?bb a klub vezet?je is lett. A valódi változást azonban egy apró t?rténés váltotta ki benne. Szusit vett egy éjjel-nappaliban, amihez felkapott egy pár eldobható pálcikát. ?Hogy lehet eldobható pálcikákat használni? Mi a kezünkkel esszük meg” - emlékeztette ?t a klubtársa. Ren ekkor ébredt rá arra, hogy a k?rnyezetvédelem messze túlmutat az egyénen, felismerte azt, hogy ez egy olyan cél, amely miatt az emberek hajlandók feladni a saját vágyaikat és kényelmüket.

?Ez volt az els? olyan alkalom, amikor szembesültem azzal, hogy vannak olyan emberek ezen a világon, akik más dolgokra is gondolnak, mint ?nmagukra” – mondta. Hirtelen megértette, hogy a világon más dolgokat is érdemes figyelembe venni - a vadállatok pusztulása, a szemétkezelés, az embereket sújtó egészségügyi válság és hasonlók.

Ráj?tt arra is, hogyha odafigyel a külvilágra, akkor rálelhet ?nmagára is. úgy érezte magát, mint Elsa a Jégvarázsban, aki nem tudta hogyan irányítsa az erejét, ám Ren végül a k?rnyezetvédelemben találta meg a szenvedélyét, azt, ami lehet?vé teszi számára azt, hogy hatással legyen másokra. Ren akkor kapott ihletet arra, hogy megoldást keressen a vízmin?séggel kapcsolatos kihívásokra, amikor az amerikai MIT mesterszakát végezte, ahol k?nnyen elérhet? egy adatbázis a vidéki szennyvízelvezetésr?l és a k?zkutak vízmin?ségér?l. A kínai vidéki k?z?sségeket célzó, a MyH2O platformon végzett els? kísérleti felmérésb?l kiderült, hogy 40%-uk aggódik az ivóvíz min?ségéért, de nem tudja megállapítani, hogy az jó vagy rossz-e, míg további 10%-uk úgy gondolta, hogy az ivóvíz tiszta, habár a tesztek ennek ellenkez?jét bizonyították.

?Pekingben születtem, de a nyári és téli szünet idején gyakran utaztam vidékre meglátogatni a falubeli rokonokat. Már kiskoromban láttam, hogy baj van a vidéki ivóvízzel. 2015-ben elindítottam a MyH2O információs platformot, amelyen keresztül egyetemi ?nkénteseket toboroztam, hogy menjenek a vidéki területekre és gy?jtsék ?ssze a vízi k?rnyezet adatait. Emlékszem, amikor kutatást végeztem Gansu tartományban egy falusi családban, a férfi szerint csak kéthetente biztosították a csapvizet, amelyet víztartályban tároltak, és mire kivették bel?le a vizet, már sárga és szürke szennyez?anyagokat találtak benne. A vizet forralás után megitták. Bár van a házában egy vízadagoló, azt csak évente két-három alkalommal használták a vásárolt hordós vízhez, jellemz?en akkor, amikor a gyerekeik hazatértek a tavaszünnep idején. Nehéz elképzelni azt, hogy a számunkra mindenhol elérhet? tiszta ivóvíz számukra, ott a faluban valójában ünnepi ajándék” - mondta Ren.

?Azokra a falusiakra kell a legjobban odafigyelnünk, akik nem vízvezeték-rendszerb?l jutnak hozzá az ivóvízhez. A kínai falvakban az emberek túlnyomó része a kutakból húzott vizet issza. Igaz, k?nnyebb megmondani, hogy ki felel?s a vízszennyezésért, mégis nehezen tudnak megküzdeni a jogaikért. Ebben szeretnénk nekik segíteni” - tette hozzá Ren, aki 2015-ben kezdett el vízbiztonsági és higiéniai térképet készíteni a MyH2O platformon keresztül.

A mobiltelefonos alkalmazást is tartalmazó MyH2O platformot egy fiatal ?nkéntesekb?l álló országos hálózat m?k?dteti, akik szakszer?en tesztelik a vízmin?séget, az eredményeket pedig egy interaktív platformon naplózzák. Az ?nkéntesek vízfelhasználási felméréseket is végeznek, értékelik a víz iránti keresletet, és az információkat feltérképezik, hogy tisztább képet kaphassunk a víz állapotáról Kína vidékén.

A MyH2O alkalmazás felhasználóbarát, és lehet?vé teszi a vidéki k?z?sségek számára, hogy id?ben szerezzenek információt a víz min?ségér?l és a víz tisztítására alkalmas megoldásokról. A vidéki lakosokat ?sszekapcsolja a szennyezett vízforrások (kutak, folyók vagy patakok) tisztítására szakosodott szervezetekkel és vállalatokkal is.

Ren elmondta, célja az, hogy adatk?zpontú megoldást nyújtsanak a kínai vízmin?ségi kihívásokra, ezzel pedig óvják az ember és a k?rnyezet egészségét. ?Az adatk?zpontú vízkészleteket és megoldásokat ?sszekapcsolom t?bb ezer hátrányos helyzet? k?z?sséggel” – mondta Ren, hozzátéve, hogy eddig a MyH2O 26 kínai tartomány 1000 faluját fedte le. A falusi kormányzatok és alapítványok a vízállomásokon, tiszta ivóvízállomásokon és víztisztítókon keresztül egészséges ivóvizet kínálnak a falusi lakosoknak. 2018 óta inkább a megoldások keresésére koncentrál a MyH2O platform, eddig 7 falu ?sszesen t?bb mint 5000 lakosát tudták ellátni egészséges ivóvízzel.

?Azt hiszem, hogy ha most újra megkérdeznénk azokat a gyerekeket, hogy milyen szín? a víz és milyen íze van, azt mondanák, hogy a víz édes és átlátszó. Mindig szerencsésnek tartom magam, mert olyan városban lakom, ahol bármikor kinyitom a csapot, tiszta víz folyik bel?le. ám az, ami számunkra magától értet?d?, az mások számára egyáltalán nem az. Bízom benne, hogy az er?feszítéseimnek k?sz?nhet?en t?bb ember juthat tiszta ivóvízhez. én így szeretném jobbá tenni a világot” – mondta Ren.

Ren elt?kélt szándéka, hogy cselekvésre bírja társait azért, hogy megmenthessék a klímaváltozástól, a k?rnyezetszennyezést?l és az él?helyek elvesztését?l szenved? bolygónkat.

?A természettudományt, a technológiát, a mérn?ki tudományokat és az orvostudományt tanuló hallgatókkal dolgozunk együtt. Karrierjüket ezeken a területeken fejlesztik, és megoldásokat fognak találni néhány olyan k?rnyezeti problémára, amelyeket az együttm?k?dés során tapasztaltak.”

Ren szerint a COVID-19 járvány miatt az ?nkéntesek kevésbé tudtak adatokat gy?jteni, ezért els?sorban olyan k?zmunkaprojektek megvalósítására koncentráltak, amelyek minél t?bbeknek segíthetnek hozzáférni tiszta vízhez. Ren optimista a j?v?t illet?en, úgy gondolja, hogy k?rnyezetvédelem a világjárvány okozta sokk ellenére is er?s?dni fog. Hozzátette azt is, hogy szerinte a munkája is hozzájárulhat az ENSZ 2021-2030 k?z?tti terveinek eléréséhez, az ?koszisztéma helyreállításához.

如何把自己玩出感觉