Kína és az EU befejezte a beruházási megállapodásról szóló tárgyalásokat

2021-01-07 10:09:15

Xi Jinping kínai állameln?k és az európai vezet?k bejelentették, hogy a két fél a tervek szerint befejezte a beruházási megállapodásról szóló tárgyalásokat. A bejelentést Xi és Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia eln?k, Charles Michel, az Európai Tanács eln?ke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság eln?ke videón keresztül tartott találkozón tették k?zzé.

A Kína és az EU k?z?tti beruházási megállapodást ?kiegyensúlyozottnak, magas színvonalúnak és k?lcs?n?sen el?ny?snek” nevezve Xi elmondta, hogy a megállapodás megmutatta Kína határozottságát a magas szint? nyitás el?mozdítása érdekében. ?A megállapodás nagyobb piaci hozzáférést, magasabb szint? üzleti k?rnyezetet, er?sebb intézményes garanciákat és jobb együttm?k?dési kilátásokat biztosít a k?lcs?n?s befektetések számára” – mondta Xi.

A megállapodás jelent?sen el?mozdítja a világgazdaság fellendítését is a világjárvány utáni korszakban, n?veli a nemzetk?zi k?z?sség bizalmát a gazdasági globalizáció és a szabadkereskedelem iránt, jelent?sen hozzájárulva a nyitott világgazdaság kiépítéséhez, tette hozzá a kínai állameln?k.

Kína és az EU arra t?rekszik, hogy megk?nnyítse a megállapodás miel?bbi aláírását. A két fél a lehet? leghamarabb elvégzi a megállapodás sz?vegének felülvizsgálatát, a fordítását és más technikai munkákat. A megállapodás azután lép hatályba, hogy mindkét fél befejezi jogi eljárásait.

Hét éven át, 35 tárgyalási forduló után végre megegyezésre jutott Kína és az EU. Bár a folyamat tele volt bizonytalanságokkal és a nem olyan z?kken?mentesen haladt, mint ahogy elképzelték, ennek ellenére, ahogy mondják, ?minden jó, ha a vége jó”. Kína lett az EU legnagyobb kereskedelmi partnere, míg az EU jelenleg Kína második legnagyobb kereskedelmi partnere.

Hangsúlyozva, hogy Kína elk?telezettsége egy új fejlesztési paradigma el?segítése iránt t?bb piaci lehet?séget és együttm?k?dési potenciált biztosít az EU-nak és a világnak, Xi felszólította az EU-t, hogy tartsa fenn a szabadkereskedelmet és a t?bboldalúságot, és nyisson meg egy nyílt, tisztességes és megkül?nb?ztetést?l mentes üzleti k?rnyezetet a kínai befektet?k számára.

Li Yongsha, a Kínai Kereskedelmi Minisztérium szerz?dés- és jogügyi osztályának vezet?je szerint ez a megállapodás átfogó, kiegyensúlyozott és magas szint? beruházási megállapodás:

?A megállapodásban sokkal t?bb terület szerepel, mint a konvencionális kétoldalú befektetési megállapodásokban, a tárgyalások eredményei a piacra jutási elk?telezettségben, a tisztességes versenyszabályokban, a fenntartható fejlesztésben, valamint a vitarendezésben tükr?z?dnek. El?sz?r is, mindkét fél magas szint? és k?lcs?n?sen el?ny?s piacra jutási elk?telezettséget vállalt, minden szabály mindkét félre vonatkozik. Másodszor, míg mindkét fél elk?telezte magát a piac nyitottságának fenntartása mellett, alapvet? felügyeletet tart fenn. Harmadszor, a két fél mind a kétoldalú befektetési együttm?k?dések el?mozdítására, mind a fenntarthatófejlesztés-barát befektetésekre fókuszál” – mondta Li, aki szerint a beruházási megállapodás fent említett területeken elért eredményei el?ny?s?k lesznek a kínai és az európai vállalkozásoknak, s?t a vállalkozásoknak világszerte.

Bernard Dewit, a belga–kínai gazdasági és kereskedelmi bizottság eln?ke a China Media Groupnak (CMG) adott interjújában szintén optimista véleményét fejezte ki a megállapodás aláírása iránt.

?Nagyon pozitív jelzést adna az üzleti k?z?sség számára. Szerintem sok ágazat profitálhat bel?le – az ipari szektor, a csúcstechnológiai szektor, akár a mez?gazdasági szektor is. és a gyógyszeripart is érinti, a COVID-19 járvány elleni küzdelemben most tudjuk, hogy jó lenne ?sszefogni ebben a harcban más felekkel, ami jó jel lenne az amúgy is nagyon fontos (kínai–európai) kapcsolataink javítására.”

Bár a megállapodás teljes sz?vegét nem hozták nyilvánosságra, az elhúzódó tárgyalások azt jelzik, hogy magas szint? beruházási megállapodásról van szó. A világ is várakozással tekint arra, hogy Kína mennyire nyitná meg pénzügyi, energetikai, kommunikációs iparát, illetve az elektromos és újenergiás járm?iparát. ?A megállapodás el?segíti, hogy t?bb munkahelyet teremtsenek Európában” – mondta Joerg Wuttke, az Kínai Európai Kereskedelmi Kamara eln?ke egy német médiának adott interjújában. 2020. októberben az EU-ban és az euró?vezetben a munkanélküliség 7,6 és 8,4%-ra emelkedett, a 2020-as gazdasági kilátások pedig 7,4%-ra és 7,8%-ra cs?kkentek. Az 1,4 milliárd lakosságú Kínával k?z?tt beruházási megállapodás aláírása kétségtelenül sokat jelent a koronavírus és protekcionizmus által sújtott EU gazdasága számára.

Az EU statisztikai adatai szerint 2020 els? három negyedévében a Kína és az EU k?z?tti kereskedelem volumene 425,5 milliárd euró volt, ami 2,9%-os n?vekedést jelent. Kína ezzel az EU egyetlen kereskedelmi partnere volt, amellyel a nehéz évben n?tt az EU kereskedelme. Kína európai importja is rekordot ért el, a Kína által nyilvánosságra hozott, Európából érkez? novemberi import volumene meghaladta a 26,2 milliárd amerikai dollárt, ami 24%-kal magasabb 2019 átlagos havi importvolumenénél. Zhou Lihong, az Európai Uniós Kínai Kereskedelmi Kamara vezet?je szerint a Kínával k?t?tt beruházási megállapodás új lendületet adhat Európa gazdasági fellendülésnek. A prognózisa szerint, amint hatályba lép a megállapodás, egyre t?bb európai befektet? lép be a kínai piacra, a tengerparti városoktól a szárazf?ldi, kevésbé fejlett régiókig, az európai vállalkozások t?bb piaci részesedést kapnak a csúcskategóriás gyártás, a telekommunikáció, az újenergia, valamint orvosi és egészségügyi területeken. A kínai befektet?knek t?bb fejl?dési terük lesz az EU-tagországokban a pénzügyek, a vegyipar, az újenergia, az idegenforgalom, illetve a mesterséges intelligencia területein.

?úgy gondolom, hogy a kínai vállalatok el?nyei az er?s innovációban és a finanszírozási képességekben rejlenek, ugyanakkor fejlett ellátási láncokkal és értékláncokkal, valamint er?s hazai és globális piaci hálózattal rendelkeznek. Mivel Kína el?mozdítja a magas min?ség? fejlesztést, a nyitott gazdaságot és az új fejl?dési mintát, ezek az el?ny?k az európai piacnak a kilátásával kombinálva biztosan t?bb beruházást fognak generálni, ami nagymértékben hozzájárul az együtt 1,9 milliárd népesség? két óriási gazdaság n?vekedéséhez” – mondta Zhou Lihong szakért?.

Xi Jinping szerint a COVID-19 járvány és az évszázadban ritkán látott változások miatt Kína és az EU a nehézségek áthidalása és a k?z?sen végzett munka révén 2020-ban gyüm?lcs?z? eredményeket értek el a kapcsolatok el?mozdításában. 2021-ben Kínának és Európának, mint két nagy globális er?nek, piacnak és civilizációnak, felel?sségtudatot kell mutatnia, és aktív lépéseket kell tennie a globális béke és fejl?dés el?segítése érdekében.

Xi sürgette a két felet a párbeszéd és a k?lcs?n?s bizalom fokozására, az együttm?k?dés elmélyítésére, a kül?nbségek megfelel? kezelésére, valamint az új lehet?ségek ápolására és új kilátások megnyitására irányuló együttm?k?désre.

Az európai vezet?k elmondták, hogy a COVID-19 hatása ellenére Európa és Kína szoros, magas szint? kommunikációt folytatott ebben az évben, és jelent?s el?relépést tett számos kérdésben, beleértve a f?ldrajzi jelzésekr?l szóló megállapodást is. Szerintük a beruházási megállapodásról szóló tárgyalások befejezése fontos mérf?ldk? az EU és Kína k?z?tti kapcsolatok fejl?désében, és el?segíti a világgazdaság fellendülését és n?vekedését is.

Ez az eredmény ismét megmutatta a világnak, hogy bár Európa és Kína k?z?tt bizonyos kérdésekben vannak nézeteltérések, mindkét félnek megvan a politikai akarata a párbeszéd meger?sítésére és az együttm?k?dés elmélyítésére a k?lcs?n?s tisztelet alapján a k?lcs?n?s el?ny?k és a mindenki számára el?ny?s eredmények elérése érdekében – mondták az európai vezet?k.

如何把自己玩出感觉