Kína továbbra is ?szt?nzi a külf?ldi befektetések b?vítését

2021-01-05 16:39:59

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság és a Kínai Kereskedelmi Minisztérium által k?z?sen módosított ?szt?nz?tt külf?ldi befektetési szektorok listáját a minap hivatalosan nyilvánosságra hozták. Az el?z? évhez képest az új listán újabb 127 szektor van, ezzel jelent?sen b?vült a külf?ldi befektetések mérete.

Szakért?k rámutattak, hogy az új listát f?leg három tényez? jellemzi. Az els?, hogy n?velték az ?szt?nz?tt külf?ldi befektetési szektorok számát. A második, hogy továbbra is ?szt?nzik a külf?ldi befektetések áramlását a feldolgozóiparba és a modern szolgáltatóiparba, ezzel meger?sítve a szektorlánc rugalmasságát. A harmadik, hogy ?szt?nzik a külf?ldi befektetések áramlását K?zépnyugat-Kínába, hogy hozzájáruljanak a régiók koordinált fejl?déséhez.

értesülések szerint a megn?vekedett befektetési szektorok t?bbnyire a feldolgozóiparban, a szolgáltatóiparban és a k?zépnyugat-kínai országrészek szektoraiban koncentrálódnak.

A feldolgozóipar területén arra ?szt?nzik a külf?ldi befektet?ket, hogy kulcsfontosságú nyersanyagok, kulcsfontosságú alkatrészek és kulcsfontosságú berendezések területére fordítsanak pénzt. A szolgáltatóipar területén ?szt?nzik a szolgáltatóipar és a termelési szektor k?z?tti integrálást. Emellett még arra ?szt?nzik a külf?ldi befektet?ket, hogy támogassák a k?zépnyugat-kínai országrészekben az infrastrukturális létesítmények kiépítését.

Wu Hongliang, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság külf?ldi befektetésekért felel?s f?osztályának helyettes vezet?je azt mondta, hogy a lista módosítása hozzájárul a külf?ldi befektetések további b?vítéséhez.

?Az ?szt?nz?tt külf?ldi befektetési szektorok listájának módosítása végrehajtotta a korábban érvénybe léptett Külf?ldi Befektetések T?rvényében foglaltakat, ezzel fenntartva a politika folytonosságát. Emellett az új lista továbbra is meghatározza az ?szt?nz?tt szektorokat és zónákat, ez kedvez?en hat a külf?ldi t?kék t?kéletes felhasználására, valamint a szektorlánc, a kínálati lánc stabilitására” - fogalmazott Wu Hongliang.

értesülések szerint az ?szt?nz?tt külf?ldi befektetési szektorok listáját általában minden 3-5 évben módosították, ám a jelenlegi és az el?z? módosítás k?z?tt csak egy év volt. Ebb?l a szempontból a jelenlegi módosítás fontos intézkedésnek tekinthet?, a bonyolult helyzetben továbbra is megszilárdítják a külf?ldi t?kéket.

2020 második negyedévét?l kezdve a kínai járványhelyzet javulásának k?sz?nhet?en a termelési helyreállítás z?kken?mentesen zajlott, a külf?ldi t?kék felhasználása is normalizálódott. Egyre t?bb fontos külf?ldi t?kéj? projekt folytatódik rendesen, ez a külf?ldi vállalatok kínai gazdaság iránti bizalmát is tükr?zte.

Yuan Da, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság szóviv?je így nyilatkozott:

?A Shell cég a kantoni Huizhou várossal aláírt a tengeri k?olaj fejlesztésér?l szóló felh? alapú szerz?dést. A sanghaji Tesla elektromos autók I. projektje rendesen zajlik. Emellett az utóbbi napokban bevezetett fontos külf?ldi t?kéj? projektek az elektromos távk?zlés és az új anyagok területére vonatkoznak, ami a külf?ldi vállalatok országunk fejl?dése iránti bizalmát tükr?zi.”

T?bb hasonló példa van. A francia L’ORéAL áprilisban Sanghajban megnyitotta négy globális boltját. A japán UNIQLO augusztusban 18 kínai városban nyitott 19 boltot. Ez azt bizonyította, hogy Kína továbbra is vonzó a világ suámára.

Sanghaj mindig a külf?ldi befektetések k?zpontjának számított. Statisztikai adatok szerint 2020-ban Sanghaj t?bb mint 20 milliárd dollár érték? külf?ldi t?két vonzott, ez új rekord. Más hírek szerint 2020. novemberig a gazdaságilag fejlett Zhejiang tartományban felhasznált külf?ldi t?kék nagysága már meghaladta a 2019-est.

Elmondható, hogy Kína azon kevés országok egyike volt, ahol a járvány ellenére n?ttek a külf?ldi befektetések. A Kínai Kereskedelmi Minisztérium által k?zzétett statisztikai adatok szerint 2020-ban a Kínában felhasznált külf?ldi t?kék ?sszege meghaladta a 140 milliárd dollárt, ez is új rekord.

értesülések szerint 2020-ban t?bb külf?ldi vállalat nyitott Kínában új fiókot, b?vítették a termelést, n?velték az új boltok számát és új termékeket vezettek be. Azt még fontos megemlíteni, hogy április 8-án Wuhanban megsz?ntek a rendkívüli állapotban bevezetett forgalomirányítási intézkedések, és helyreállították a k?zlekedési eszk?z?k m?k?dését. Ezt k?vet?en május 9-én az amerikai Honeywell kínai fiókja Wuhanban megnyitotta kapuját. Szecsuan székhelyén, Csengduban 2020-ban létrehozták a német Siemens digitális üzemét, ez volt a Siemens els? tengerentúli digitális üzeme, amely Siemens legújabb digitális technológiáinak származási helye lett.

Kína t?kéletes szektorlánccal rendelkezik, ez rendkívül vonzza az autógyárakat a járványmegel?zés idején. A 2020. november elején megtartott 3. CIIE-n részvételét jelezte t?bb k?zismert globális autógyár. ?k egy?ntet?en kifejtették, hogy j?v?re még tovább népszer?sítik a termékeiket Kínában. Egyebek k?z?tt az Audi új üzleti együttm?k?dési partnert keresett Kínában, hogy továbbra is elmélyítsék az együttm?k?déseket. Markus Duesmann, az Audi technológiai f?osztályának felel?se elmondta, hogy a járvány ellenére a kínai termelés helyreállítása rendben zajlik. Ez fontos szerepet játszik a globális kínálati lánc stabilitásában. J?v?re az Audi továbbra is b?víti a befektetéseket Kínában.

Ezzel kapcsolatban Zhao Lijian kínai kereskedelmi szóviv? megjegyezte, hogy a k?vetkez?kben Kína továbbra is ragaszkodik a külf?ldi nyitás b?vítéséhez. Kína mind régen, mind a j?v?ben egyaránt a külf?ldi befektet?k jó választása, tette hozzá a szóviv?.

?2017 és 2020 k?z?tt Kína az egymást k?vet? négy évben megk?nnyítette a külf?ldi befektetések belépésének eljárását. Emellett a feldolgozóipar, az infrastrukturális létesítmények, az energiaszektor, a mez?gazdaság és a pénzügy területén is lépésr?l lépésre b?vítettük a külf?ld felé t?rtén? nyitást. Kína mindig gyakorlati intézkedésekkel bizonyítja határozottságát a külf?ldi nyitás irát” - mondta Zhao Lijian.

A szóviv? megjegyezte, hogy a külf?ldi t?kék kínai belépésének eljárása egyre k?nnyebbé vált. A külf?ldi vállalatok még nagyobb fejl?dési perspektívával rendelkeznek a kínai piacon.

Ezzel párhuzamosan az ország folyamatosan t?kéletesíti a külf?ldi befektetések szerkezetét. 2020-ban a szolgáltatóiparban felhasznált külf?ldi t?ke 16,1%-kal n?vekedett az el?z? évhez képest, ez 78,3%-át tette ki az ?sszes n?vekedésnek. Emellett statisztikai adatok szerint a Kínában m?k?d? külf?ldi t?kéj? vállalatok a kínai ipari teljesítmény egynegyedét, az adók egy?t?dét, a külkereskedelmi forgalom 40%-át adták. Ezzel kapcsolatban Zhao Lijian beszélt arról is, hogy a j?v?ben is üdv?zlik, hogy még t?bb külf?ldi vállalat vegyen részt a kínai külf?ld felé t?rtén? nyitás folyamatában.

如何把自己玩出感觉